कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

मुगु


वार्षिक कार्यक्रम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 कृषि सडक सिचाई pmamp र बार्षिक स्विकृत कार्यक्रमा लावान्वित कृषकहरुकाो सम्पर्क नम्वर. वार्षिक कार्यक्रम 2077-06-04 View
2 वार्षिक प्रगती फर्मेट २०७५।७६जिल्लास्तर 2075.76 वार्षिक कार्यक्रम 2077-04-06 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.