कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

मुगु


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 जनयूद्द, जनआन्दोलन तथा प्रदेश आन्दोलनमा घाइते, अपाङ्ग, सहिद परिवार तथा वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको लागि आयआर्जन कार्यक्रमको लागी विउ पूजी उपलब्ध गराउने सूचना । 2078-01-14 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
2 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी सूचना । 2078-01-03 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
3 माग संकलन सम्बन्धी सूचना । 2078-01-03 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
4 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
5 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
6 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
7 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
8 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
9 दोस्रो चौमासिक अन्तरगत विभिन्न योजनाहरुको छनौट सम्बन्धी सूचना । 2077-11-11 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
10 दोश्रो चौमासिक बिवरण सार्बजनिक गरिएको सम्बन्धमा 2075-12-10 admin View
11 विभिन्न योजनाहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2077-09-08 admin View
12 “अर्गानिक कृषि उपज नमुना कोशेली घर स्थापना र संचालनमा सहयोग (जिल्लाका कुनै व्यक्तिहरुले अर्गानिक पसल सञ्चालन गर्न चाहेमा बोड/RACK/लेबलिङ/प्याकेजिङ आदि सामग्रीमा सहयोग) कार्यक्रममा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 2077-09-10 admin View
13 मौरीपालन प्याकेज (आधुनिक घार र आवश्यक औजार उपकरण) सहयोग कार्यक्रमको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2077-09-10 admin View
14 कर्णाली ब्राण्ड निर्माण तथा प्राङ्गारीक बस्तु बजारीकरणमा सहयोग कार्यक्रम र कर्णालीको पहिचान निर्यात बालीहरु (स्याउ सिमी आलु मह )को लागी बजारीकरण तथा निर्यातमा सहुलियत कार्यक्रमको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2077-09-10 admin View
15 विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०९/१५) 2077-09-15 admin View
16 पूराना ब्लक निरन्तरताको लागि सम्झौता गरिने सम्बन्धी सूचना । 2077-09-29 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.