कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

मुगु


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 विभिन्न सात (४) वटा कार्यक्रमहरु संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । (दोस्रो चौमासिक) 2078-08-07 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
2 खाडल तथा विरुवामा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना । 2078-08-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
3 पूराना बगैचा सुद्रिढिकरण / क्याम्पेन कार्यक्रमको सूचना 2078-08-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
4 सहकारीको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2078-08-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
5 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (PMAMP) सूचना २०७८ 2078-08-05 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
6 जे.टि.ए. परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा । 2078-08-04 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
7 परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा । 2078-07-29 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
8 परिक्षा स्थगित सम्बन्धि जरुरी सूचना । 2078-05-28 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
9 कर्णाली प्रदेश बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रममा सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-20 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
10 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-16 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
11 कृषि औजार तथा उपकरणको लागि माग दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-15 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
12 विभिन्न सात (७) वटा कार्यक्रमहरु संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । (पहिलो चौमासिक) 2078-05-13 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
13 एक पालिका एक कृषि प्राविधिक ना.प्रा.स. चौथौ तहका (प्राविधिक) खुला पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन 2078-05-13 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
14 साना तथा मझौला सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-10 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
15 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान/जनयुद्द, जन आन्दोलन र प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते , अपाङ्ग भएका र सहिद परिवारका व्यक्तिहरुको आयआर्जन वृदि कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धि सुचना । 2078-03-09 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
16 Covid-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएको बारे सूचना । । । 2078-01-28 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
17 आयातित च्याण्डलर ओखर विरुवा वितरण गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । 2078-01-28 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
18 जनयूद्द, जनआन्दोलन तथा प्रदेश आन्दोलनमा घाइते, अपाङ्ग, सहिद परिवार तथा वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको लागि आयआर्जन कार्यक्रमको लागी विउ पूजी उपलब्ध गराउने सूचना । 2078-01-14 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
19 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी सूचना । 2078-01-03 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
20 माग संकलन सम्बन्धी सूचना । 2078-01-03 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
21 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
22 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
23 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
24 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
25 उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना । 2078-01-06 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
26 दोस्रो चौमासिक अन्तरगत विभिन्न योजनाहरुको छनौट सम्बन्धी सूचना । 2077-11-11 कृषि विकास कार्यालय, मुगु View
27 दोश्रो चौमासिक बिवरण सार्बजनिक गरिएको सम्बन्धमा 2075-12-10 admin View
28 विभिन्न योजनाहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2077-09-08 admin View
29 “अर्गानिक कृषि उपज नमुना कोशेली घर स्थापना र संचालनमा सहयोग (जिल्लाका कुनै व्यक्तिहरुले अर्गानिक पसल सञ्चालन गर्न चाहेमा बोड/RACK/लेबलिङ/प्याकेजिङ आदि सामग्रीमा सहयोग) कार्यक्रममा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 2077-09-10 admin View
30 मौरीपालन प्याकेज (आधुनिक घार र आवश्यक औजार उपकरण) सहयोग कार्यक्रमको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2077-09-10 admin View
31 कर्णाली ब्राण्ड निर्माण तथा प्राङ्गारीक बस्तु बजारीकरणमा सहयोग कार्यक्रम र कर्णालीको पहिचान निर्यात बालीहरु (स्याउ सिमी आलु मह )को लागी बजारीकरण तथा निर्यातमा सहुलियत कार्यक्रमको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2077-09-10 admin View
32 विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०९/१५) 2077-09-15 admin View
33 पूराना ब्लक निरन्तरताको लागि सम्झौता गरिने सम्बन्धी सूचना । 2077-09-29 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.