कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

मुगु


धेरै सोधिएका पश्नाहरु
क्र.सं सोधिएका प्रश्नहरु उत्तरहरु
1 तपाइको नाम के हो ? मेरो नाम ग्राफिक डिजाइनर हो।
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.